Logo de la Associació Catalana per a la Integració del Cec (abre en nueva página)

Secciones

Manifest

La Constitució Espanyola i la Llei Electoral reconeixen per a tots els ciutadans, el vot secret i lliure en unes eleccions.
Malgrat això, la llei electoral, en l'article 87, obligava als invidents a votar amb una "persona de confiança", per poder triar la papereta i introduir-la al sobre de votació, amb l'argument que les persones cegues no poden llegir ni escollir la papereta per si mateixes. L'alfabet Braille, sistema de lectoescriptura de les persones cegues, i els avenços tecnològics permeten superar aquesta situació.

A l'octubre de 2007 es va afegir, en la Llei Electoral, un segon apartat a l'article 87, que obliga el Govern, a regular un procediment que garanteixi als invidents el secret del vot en tots els processos electorals celebrats a Espanya. El Reial Decret promulgat (RD.1612/2007, de 7 de desembre) va establir un sistema de vot accessible mitjançant sobres i plantilles en braille, a petició de l'interessat, aplicable en tots els processos electorals amb l'excepció de les eleccions municipals, que van quedar a regulació posterior, una vegada avaluat el funcionament del sistema implantat. El sistema s'ha utilitzat amb èxit en els comicis celebrats fins al moment.

Davant la proximitat de les eleccions municipals a celebrar el 24 de maig de 2015, sense que el Govern Espanyol hagi regulat un procediment que garanteixi a les persones invidents el secret i l'autonomia en l'exercici del vot en aquests comicis, des de l'Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC):

1r. Mostrem el nostre rebuig i lamentem l'incompliment de la legalitat vigent que, de no establir el procediment de vot accessible per part del govern central, es produirà el proper 22 de maig, amb el consegüent retrocés en la garantia del nostre dret fonamental de vot secret i autònom.

2n. Exigim al Govern, que posi fi a aquest despropòsit, i garanteixi el nostre dret al vot secret i lliure en els comicis municipals.

3r. Apel.lem a tots els ciutadans, organitzacions, associacions preocupades pel respecte als drets humans, i per la superació de les situacions de desigualtat i discriminació generades per raó de la discapacitat, que es mobilitzin, i s'uneixin a la nostra lluita i donin suport a les iniciatives que puguem tirar endavant a favor de la garantia dels nostres drets civils.

4t. Ens comprometem a seguir lluitant i reclamant els nostres drets com a ciutadans de primera classe, encara que els responsables polítics i les administracions insisteixin a tractar-nos com de segona, mentre continuï aquesta discriminació injusta.

Barcelona, 22 de maig de 2015

[Volver a la página inicial]